Ustaw jako stronę startową


logo ELJAS Janusz Stróżyński

ELbłyskawicaJAS

Janusz Stróżyński

os. Słoneczne 11/12

64-700 Czarnków

Laur Profesjonalne Przedsiębiorstwo edycja 2014

listy referencyjne      

List Referencyjny Pilskie TBS List Referencyjny Firma SN sp. z o.o.
Numery kontaktowe: tel.: +48 67 353 27 52, fax: +48 67 351 17 52, tel. kom.: 601 587 845

Zapraszamy do korzystania z usług:Wykonywanie projektów elektrycznych sieci i instalacji. (upr. bud. nr NN-8354/777/84)

Nadzór i kierowanie nad robotami elektrycznymi bez ograniczeń napięcia. (upr. bud. nr 330/73/Pw)

Komputerowe kosztorysowanie robót elektry-cznych i kosztorysów ofertowych.

Sprawdzanie kosztorysów i obmiarów robót elektrycznych.

Wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznych.

Wykonujemy również pomiary elektryczne:
      - ochrony od porażeń,
      - izolacji przewodów i kabli,
      - uziemień ochronnych i roboczych.

UprawnieniaIzba Inżynierów Budownictwa nr WKP/IE/4813/01

Zadaj pytanie?Zadaj pytanie dotyczące projektowania, nadzoru lub wykonawstwa sieci prądowej oraz dotyczące pomiarów elektrycznych.

Umów się na spotkanie z nami lub poproś o kontakt.

Odpowiemy na wszystkie maile kierowane pod adres: eljas@vp.pl


ELJAS Janusz Stróżyński

Copyright © PCtech Piotr Pawłowski 1995-2011

Wszystkie prawa zastrzeżone

www.pctechpp.pl